30 Aralık 2016 Cuma

ADLİ TIP BÜLTENİ YENİ SAYI YAYINLANDI, 2016:21(3)...ADLİ TIP BÜLTENİ

Cilt 21, Sayı 3 (2016)

İçindekiler

Editörden

Halis Dokgöz

Araştırma Makaleleri

Merve Çıkılı Uytun, Rabia Yılmaz, Didem Behice Öztop, Çağlar Özdemir
137-143
Zehtiye Füsun Yaşar, Erhan Büken, Mustafa Agah Tekindal
144-152
Hakan Kar, Halis Dokgöz, Nursel Gamsız Bilgin, Betül Albayrak, Tamer İrfan Kaya
153-158
Ender Şenol, Orhan Meral, Özen Önen Sertöz, Ayşe Ender Altıntoprak, Hakan Coşkunol, Hülya Güler
159-166
Rıza Yılmaz, Ahmet Eryılmaz
167-171
Sunay Fırat, Elçin Yoldaşcan, Duygu Ayabakan Çot, Nebile Dağlıoğlu, Mete Korkut Gülmen
172-176

Derlemeler

Özge Ünlütürk
177-182
Işıl Pakiş
183-188

Olgu Sunumları

Uğur Koçak, Ahmet Hamdi Alpaslan, Murat Yağan, Erdal Özer
189-192
Hatice Ünver, Nurcan Eren Şimşek, Nesligül Nihal Olgun, Ayhan Şahin, Şahika Gülen Şişmanlar, Ayşen Coşkun, Ümit Biçer
193-195
Cihat Şarkış, Selçuk Yazıcı, Muhammet Can
196-198
Hülya Güler, Ahsen Kaya, Orhan Meral, Mehmet Argın
199-201

Bilimsel Toplantı Duyuruları

 

Konu ve Yazar İndeksleri


1 Aralık 2016 Perşembe

6. Tıp Hukuku Günleri Program - Prof. Dr. Şemsi GÖK


                         

Değerli bilim insanları;

         6. Tıp Hukuku Günleri Prof. Dr. Şemsi GÖK'ün (1920-2002) anısına 16 Aralık 2016 tarihinde İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Oditoryumunda yapılacaktır.  Adli Tıp Uzmanları Derneği (ATUD) ve İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Adli Tıp Anabilim Dalı tarafından düzenlenen; Adli Tıp Kurumu Başkanlığı, İ.Ü. Adli Tıp Enstitüsü,  İstanbul Tabip Odası, İstanbul Barosu, Adli Osteoloji, Odontoloji ve Kimliklendirme Derneği’nin de desteklediği bu toplantımıza katılmanız önemli temennimizdir. Saygılarımızla.

                                                                   
Prof. Dr. Gökhan ORAL
İ. Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi
Adli Tıp Anabilim Dalı Başkanı
Düzenleme Kurulu Başkanı


.PROGRAM

“Prof. Dr. Şemsi GÖK anısına”
6. TIP HUKUKU GÜNLERİ: YAŞ TAYİNİ

16 ARALIK 2016 CUMA

09.30-10.45: AÇILIŞ ve ANMA KONUŞMALARI

10.45-11.00: ARA

11.00-13.00: PANEL 1
                     YAŞ TAYİNİNDE KURUMSAL UYGULAMALAR
                        Kolaylaştırıcı: Prof. Dr. Gökhan ORAL
                        İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Adli Tıp AD

                        Prof. Dr. Şemsi GÖK döneminde yaş tayini; adli psikiyatri uygulamaları
                        Uz. Dr. Yalçın ERGEZER
                        Adli Tıp Kurumu 4. Adli Tıp İhtisas Kurulu Eski Bşk
                                                     
                        Yaş tayini ile ilgili Adli Tıp Kurumu uygulamaları
                        Doç. Dr. Ümit Naci GÜNDOĞMUŞ
                                 İ.Ü. Adli Tıp Enstitüsü/ Adli Tıp Kurumu 2. Adli Tıp İhtisas Kurulu Eski Bşk

                        Yaş tayinlerinde uygulamada karşılaşılan sorunlar
                        Prof. Dr. Bora BÜKEN
                        Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Adli Tıp Anabilim Dalı

                        Mevzuat ve Yargıtay kararlarında "Yaş Düzeltme Davaları"
                        Av. Ümit ERDEM
                        İstanbul Barosu Sağlık Hukuku Merkezi Bşk

13.00-14.00:  ARA

14.00-16.30: PANEL 2
                     YAŞ TAYİNİNDE MULTİDİSİPLİNER YAKLAŞIMLAR
                        Kolaylaştırıcı: Prof. Dr. Nadir ARICAN
                        İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Adli Tıp AD

                        Yaş tayininde güncel gelişmeler
                        Uz. Dr. Oğuzhan EKİZOĞLU
                        İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Adli Tıp Birimi
                                                     
                        Endokrinolojik açıdan kemik yaşı yaklaşımı
                        Doç. Dr. Filiz Mine ÇİZMECİOĞLU
  Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları  / Endokrin ve
  Diabet Bilim Dalı
                                   
                        Yaş tayininde adli odontoloji  
                        Dt. Dr. PhD. Hüseyin AFŞİN
                        Adli Tıp Kurumu Morg İhtisas Dairesi

                        Yaş tayininde adli osteoloji 
                        Yard. Doç. Dr. Özge ÜNLÜTÜRK
                        Adli Tıp Kurumu Morg İhtisas Dairesi

                        Ruhsal gelişim bulgularının yaş tayinindeki önemi
                        Prof. Dr. Gökhan ORAL
                        İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Adli Tıp AD