27 Ekim 2017 Cuma

TTB Bilirkişilik Temel Eğitimi Kurs Programı açıklandı...

Türk Tabipleri Birliği (TTB) tarafından süreklilik içinde yürütülecek olan Bilirkişilik Temel Eğitimleri,

 9-12 Kasım 2017 Ankara 

16-19 Kasım 2017 - İstanbul ve Ankara'da eş zamanlı gerçekleştirilecek olup Adli Tıp Uzmanlarına öncelik tanınacaktır.

Hekimlerin ve sağlık alanında görev yapan meslek mensuplarının başvurularının kabul edileceği, Tıpta Uzmanlık Dernekleri ve Tabip Odaları ile işbirliği içinde yürütülecek eğitimlerde başlangıç grupları için hekimlere öncelik verilecek. Eğitimler ilerleyen dönemde farklı illerde çok merkezli olarak yapılacak.
 TTB BİLİRKİŞİLİK TEMEL EĞİTİMİ KURSLARI
Türk Tabipleri Birliği tarafından, süreklilik içinde yürütülecek olan Bilirkişilik Temel Eğitimlerinin ilki 9-12 Kasım 2017 tarihinde Ankara’da gerçekleştirilecektir.  
Türk Tabipleri Birliği, hekimlik ve sağlık alanına yönelik uygulama bilgi ve becerisini kazandırmayı hedefleyen özelleşmiş bir uygulamalı eğitim programı uygulayacaktır. Bu nedenle;
  • Hekimlerin
  • Sağlık alanında görev yapan meslek mensuplarının
başvurularını kabul etmektedir.
Tıpta Uzmanlık Derneklerimiz ve Tabip Odalarımız ile işbirliği içinde yürütülecek olan eğitimlerde başlangıç grupları için hekimlere öncelik verilecektir. İlerleyen dönemde farklı illerde çok merkezli olarak yapılacaktır.
Eğitim İzni başvuru süresi nedeniyle başlangıçta sınırlı tutulan hukukçu ve hekim eğitici havuzu ilgili alanların temsilcileri ile genişletilmektedir.
Her biri en fazla 24 kişiden oluşacak olan sınıflar kendi içinde uzmanlık ve yan dal uzmanlık alanları yönünden ilişkili alanlar dikkate alınarak oluşturulacaktır.
İlerleyen dönemde ise uzmanlık alanlarına daraltılmış, özelleştirilmiş eğitimlerin hayata geçirilmesi kararlaştırılmıştır.
Bilirkişilik Temel Eğitimi Sertifikası 3 Kasım 2016 tarih ve 6754 sayılı Bilirkişilik Kanunu uyarınca hekimlerin uzman oldukları alanda bilirkişilik yapabilmek için zorunlu bir belge haline getirilmiştir.
Türk Tabipleri Birliği tarafından sertifika eğitiminde zorunlu müfredata ek olarak zenginleştirilecek uygulama içeriği ile hekimlerin yürüttükleri idari soruşturmalarda ve kendilerine yönelik olası göreve ilişkin soruşturmalarda da katkı sağlayacak biçimde yürütülecektir. Bu nedenle Mahkemelerin Bilirkişilik Siciline kayıt olmayı düşünmeyen hekimler yönünden de mesleki uygulama alanında kullanılabilecek bilgilerin kazanılacağı bir eğitim süreci olacaktır.
Bilirkişilik yapabilmek için Temel Eğitim Sertifikasının yanında uzman olunan alanda 5 yıllık mesleki kıdem aranmaktadır. Ayrıca üç yılda bir yenileme eğitimlerinin alınması koşulu da getirilmiştir. Bu nedenle başvurucuların eğitim gruplarına alınmasında beş yıllık kıdem koşulunu taşıyan hekimlere öncelik verilecektir.
Eğitimin süresi 4 (dört) gün ve 24 ders saatidir.
Eğitim ücreti Türk Tabipleri Birliği (aidat borcu olmayan Tabip Odası) üyesi olanlar için  KDV dahil 700.00 TL, üye olmayan başvurucular için  900.00 TL  olarak belirlenmiştir.
İlk etapta kurs için planlanan eğitim yerleri ve takvimi aşağıdadır:
Kurs
Yeri
Tarih - Saat
Toplam Saat
Kapasite
Bilirkişilik Temel Eğitimi Kurs 1
Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi Yerleşkesi Maltepe Ankara
09.11.2017 13:30-19:30
10.11.2017 13:30-19:30
11.11.2017 09:00-16:00
12.11.2017 09:00-16:00
18 Saat Kuramsal,
6 saat pratik
24 Kişi
Bilirkişilik Temel Eğitimi Kurs 2
Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi Yerleşkesi Maltepe Ankara
16.11.2017 13:30-19:30
17.11.2017 13:30-19:30
18.11.2017 09:00-16:00
19.11.2017 09:00-16:00
18 Saat Kuramsal,
6 saat pratik
24 Kişi
Bilirkişilik Temel Eğitimi Kurs 3
TTB İstanbul Tabip Odası Cağaloğlu İstanbul
16.11.2017 13:30-19:30
17.11.2017 13:30-19:30
18.11.2017 09:00-16:00
19.11.2017 09:00-16:00
18 Saat Kuramsal,
6 saat pratik
24 Kişi

Kurs başvuruları için aşağıdaki linkte yer alan başvuru formunu doldurmanız gerekmektedir. Başvurular
27 Ekim – 2 Kasım 2017 tarihleri arasında alınacaktır. Başvuranların sayısı ve uzmanlık alanlarına göre gruplandırma çalışması yapılacak, kurs programına göre geri dönüş yapılacak, katılacak kişilere hesap numarası bilgisi iletilecektir.
Saygılarımızla,
Türk Tabipleri Birliği
Merkez Konseyi

http://www.ttb.org.tr/haber_goster.php?Guid=6ad95d1a-b96f-11e7-a471-8c890ca10226

6 Ağustos 2017 Pazar

27 Şubat 2017 Pazartesi

14. Adli Bilimler Kongresi - Bildiri gönderim süresi uzatıldı14. Adli Bilimler Kongresi bildiri gönderim süresi uzatıldı! 

Bildiri son gönderim tarihi : 20 Mart 2017

Erken Kayıt son tarihi: 01 Nisan 2017

www.adlibilimler2017.com


1 Şubat 2017 Çarşamba

Adli Belge İnceleme Kursu - ABİDER


Değerli Adli Bilimciler, 

11-14 Mayıs 2017 tarihlerinde Çeşme’de gerçekleştirilecek olan 14. Adli Bilimler Kongresinde Derneğimiz tarafından 09-10 Mayıs 2017 tarihlerinde üç ayrı paralel oturum şeklinde Adli Belge İnceleme Kursları düzenlenmiştir. Kurslar ile ilgili açıklamalar ve kurs programları aşağıdadır.


ABİDER YÖNETİM KURULUTEMEL DÜZEY ADLİ BELGE İNCELEME EĞİTİMİ-I (TEORİK)*
Saat
Konu
1
Giriş ve Temel Kavramlar
1
Ulusal ve Uluslararası Düzeyde Adli Belge İncelemelerinin Dünü-Bugünü
2
Adli Belge İncelemelerinde Yasal Prosedürler
2
Adli Belge İnceleme Öncesi Dikkat Edilecek Hususlar
1
El yazısının Anatomo-Nöro-Fizyolojisi
2
Yazı Materyalleri (Kağıt, kalem, mürekkep, v.b.)
2
Sorgulanan ve Karşılaştırma Belgeleri Ayırımlar-Özellikler
1
Belgelerin Korunması, Taşınması
2
El yazısı Tanı Unsurları-Majör Deliller
2
Adli Belge İncelemelerinde Rastlantısal Bulgular-Minör Deliller-I
2
El yazısını Etkileyen Dış ve İç Etmenler
2
Sahtecilik Konusunda Temel Bilgiler


Toplam 20 SAAT

TEMEL DÜZEY ADLİ BELGE İNCELEME EĞİTİMİ-II (TEORİK+UYGULAMA)**
Saat
Konu
2
İz İncelemeleri
1
Suret Belgeler (fotokopi, fax, karbon nüsha v.b.) Üzerinde İncelemeler
1
Hasarlı (yanmış, yırtılmış, ıslanmış, v.b.) Belgeler Üzerinde İncelemeler
2
Sahtecilik ve İğfal Kabiliyeti
1
Adli Bilimler ve Etik
2
Olay Yerinden Delillerin Toplanması, Görüntülenmesi, Taşınması ve İncelenmesi
2
Adli Belge İncelemelerinde Minör Bulgular
3
Dosya Tartışması
3
Örnek Dosyalar Üzerinden Yazı, İmza ve Sahtecilik İncelemeleri
3
Adli Belge İncelemelerinde (Örnek Olgularla Birlikte) Rapor Tanzimi

Toplam     20 SAAT
İLERİ DÜZEY ADLİ BELGE İNCELEME EĞİTİMİ***
Bu programın içeriği katılım durumuna göre daha sonra ilan edilecektir. Toplam 20 Saat olacaktır.
TEMEL DÜZEY ADLİ BELGE İNCELEME EĞİTİMİ-I için:
·       En az 4 yıllık lisans mezunu olmak gereklidir.
·       Bu eğitime alınması planlanan kişi sayısı 25’dir.
·       Aşırı talep olması halinde kontenjan artırımı dernek yönetim kurulu yetkisindedir ve bu sayfadan duyurulacaktır. Ayrıca ABİDER Tüzüğünde diğer üyelik şartlarını taşıyan kişilere öncelik verilecektir. Bu nedenle kursa katılamayan kişilerin yatırmış oldukları ücretler bir sonraki kurs için geçerli olabileceği gibi isteyenlere iade edilecektir. Katılımı kabul edilmiş olup kursa katılmayan kişilerin yatırdıkları ücret iade edilmeyecektir.
·       Bu eğitime katılanların “İleri Düzey Adli Belge İnceleme Eğitimi” alabilmeleri için ABİDER tarafından ileri bir tarihte düzenlenecek 20 kredilik “Temel Düzey Adli Belge İnceleme Eğitimi II” ’ye katılmaları gerekmektedir.
·       Bu eğitime katılanlara “TEMEL DÜZEY ADLİ BELGE İNCELEME EĞİTİMİ-I” katılım belgesi verilecektir.
·       Kurs katılım ücreti 1250 TL olup Derneğin Vakıfbank Ataköy Galeria şubesi “TR370001500158007290180261” IBAN nolu hesabına yatırılmalıdır.
·       Kursa katılım için aşağıdaki başvuru formu doldurulmalı ve ücretin yatırıldığına dair belge ile birlikte Derneğimizin Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Gürsel ÇETİN’e ait drgurselcetin@gmail.com eposta adresine gönderilmelidir. Kursa katılacak olanlar Yönetim Kurulunca belirlenecek olup, ücret yatırılmış olması kesin katılım hakkı vermeyecektir.
·       Son başvuru tarihi 15 Nisan 2017 olup, başvuran herkesin kabul edilsin veya edilmesin eposta adreslerine son başvuru tarihinden sonra bir hafta içinde dönüş yapılacaktır.

** TEMEL DÜZEY ADLİ BELGE İNCELEME EĞİTİMİ-II için:
·       ABİDER’in daha önce 27-29 Nisan 2016 tarihlerinde Bodrum’da gerçekleştirdiği “Temel Düzey Adli Belge İnceleme Eğitimi I” programına katılmış olması gereklidir. Derneğimiz Eğiticilerinin görev aldığı başka programlara katılmış olanlar ve bunu belgeleyebilenler de bu programa başvurabilir. Derneğimiz Yönetim Kurulunca katılınan programın yeterli görülmesi halinde başvurular kabul edilecektir. Bu durumda olanlar daha sonra düzenlenecek “İleri Düzey Adli Belge İnceleme Eğitimi” ne katılıp başarılı olması halinde sertifika almaya hak kazanacaktır.
·       Bu eğitime katılanlara “TEMEL DÜZEY ADLİ BELGE İNCELEME EĞİTİMİ-II” katılım belgesi verilecektir.
·       Katılımı kabul edilmiş olup kursa katılmayan kişilerin yatırdıkları ücret iade edilmeyecektir.
·       Kurs katılım ücreti 1250 TL olup Derneğin Vakıfbank Ataköy Galeria şubesi “TR370001500158007290180261” IBAN nolu hesabına yatırılmalıdır.
·       Kursa katılım için aşağıdaki başvuru formu doldurulmalı ve ücretin yatırıldığına dair belge ile birlikte Derneğimizin Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Gürsel ÇETİN’e ait drgurselcetin@gmail.com eposta adresine gönderilmelidir. Kursa katılacak olanlar Yönetim Kurulunca belirlenecek olup, ücret yatırılmış olması kesin katılım hakkı vermeyecektir.
·       Son başvuru tarihi 15 Nisan 2017 olup, başvuran herkesin kabul edilsin veya edilmesin eposta adreslerine son başvuru tarihinden sonra bir hafta içinde dönüş yapılacaktır.

*** İLERİ DÜZEY ADLİ BELGE İNCELEME EĞİTİMİ için;
·       Bu programdaki ileri düzey eğitim sadece ABİDER’in daha önce düzenlemiş olduğu eğitimlere katılmış olanlara eğitimlerini tamamlama hakkı tanınması içindir.
·       ABİDER’in 27-29 Nisan 2016 tarihinden önce düzenlemiş olduğu Temel Eğitim Seminerlerinden en az 4’üne katılmış olması gereklidir.
·       Bu eğitime katılıp yapılacak sınavda başarı gösterenlere “İLERİ DÜZEY ADLİ BELGE İNCELEME EĞİTİMİ” katılım belgesi ile birlikte “SERTİFİKA” verilecektir.
·       Katılımı kabul edilmiş olup kursa katılmayan kişilerin yatırdıkları ücret iade edilmeyecektir.
·       Kurs katılım ücreti 1250 TL olup Derneğin Vakıfbank Ataköy Galeria şubesi “TR370001500158007290180261” IBAN nolu hesabına yatırılmalıdır.
·       Kursa katılım için aşağıdaki başvuru formu doldurulmalı ve ücretin yatırıldığına dair belge ile birlikte Derneğimizin Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Gürsel ÇETİN’e ait drgurselcetin@gmail.com eposta adresine gönderilmelidir. Kursa katılacak olanlar Yönetim Kurulunca belirlenecek olup, ücret yatırılmış olması kesin katılım hakkı vermeyecektir.
·       Son başvuru tarihi 15 Nisan 2017 olup, başvuran herkesin kabul edilsin veya edilmesin eposta adreslerine son başvuru tarihinden sonra bir hafta içinde dönüş yapılacaktır.

      Başvuru Formu