KONGRE SEMPOZYUM


ULUSLARARASI KATILIMLI X. ADLİ BİLİMLER SEMPOZYUMU, ADLİ BİLİMLER VE SANAT, 14-16 KASIM 2013, ANKARA...


Değerli Adli Bilimciler,

X.Adli Bilimler Sempozyumu 14 – 15 ve 16 Kasım 2013 tarihlerinde Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Adli Tıp Anabilim Dalı ve Adli Tıp Uzmanları Derneği işbirliği ile Ankara'da yapılacaktır.

“Adli Bilimler ve Sanat” olarak belirlenen ana tema kapsamında adli bilimler alanında sanatın, sanat alanında adli bilimlerin kullanıldığı konularda çalışmalarımızı ve deneyimlerimizi paylaşma yanında Adli Bilimler alanını ilgilendiren temel konu ve sorunların ele alındığı konferanslar, paneller, uzmanına danışalım oturumları, sözel ve poster sunumlar yer alacaktır.

Bu sene sempozyuma Hollanda Büyükelçiliği'nin katkıları ile uluslararası katılım sağlanacaktır.

Adli Bilimler alanında fotoğraf, resim, karikatür, heykel vb. sanat eserlerini sergileme olanağı bulacak olan Adli Bilimcilerin sempozyumda unutulmayacak anlar geçireceğinizi ümit ediyor, en içten sevgi ve saygılarımızı sunuyoruz.Prof.Dr. Ali Rıza TümerHacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi
Adli Tıp Anabilim Dalı Başkanı

Tel   : 0 312 305 2004
GSM : 0 542 524 0626

tumeralir@hotmail.com
alirizat@hacettepe.edu.tr
www.adlitip.hacettepe.edu.trDeğerli adli bilimciler,
Adli Tıp Uzmanları Derneğinin 20. kuruluş yıl dönümündeyiz. Dün heyecanla kurduğumuz bu birliktelik gelişerek uzmanlık alanımızda çok önemli açılımlara neden olmuş, adli tıp uzmanları mesleki alanlarını tanımlamış, bu alanlarda belli ilkeleri yaşama geçirmeye çalışmış, sağlık alanının ve ülkenin gündeminde önemli sorumluluklar üstlenmiştir.
Bugün dünden çok ama yarından eksik bulunduğumuz noktada; bu 20 onurlu yılı yeni başlangıçlara ve gelişmelere yol almak için gözden geçirmek zamanıdır. Bugün deneyimlerimizi ortaya koymak ve yarını düşlemek zamanıdır. Gelecek günlere yapacağımız başlangıcın önünde yine ortak aklımızı kuruyoruz. Hedeflerimizi belirliyoruz.
Bu anlamlı yıl nedeniyle 10.Adli Bilimler Kongresi’nin ev sahipliğini bu kez  ülkemiz üniversitelerinin tüm Adli Tıp Anabilim Dalları yapmaktadır; bu ev sahipliğini üstlenen Adli Tıp Uzmanları Derneği Yönetim Kurulu kongrenin hazırlanmasına emek veren, ortak görüşlerin oluşturulmasına katkı sağlayan bütün üniversitelerin ve adli bilimcilerin ortak sesi olacaktır. Alanımızdaki tüm başarıları olduğu gibi sorunları da açıkça ele alabileceğimiz bir kongre ortamı yaratılmasını destekleyen, ayrışmacı değil, katılımcı, sorun seren değil, çözümleri üreten bir yöntemle bir araya gelmenin heyecanını yaşıyoruz. 10. Adli Bilimler Kongresi’nin umut verici başlangıçlarında sizlerle birlikte olmanın onurunu yaşıyoruz.

Prof.Dr.Ümit BİÇER
Adli Tıp Uzmanları Derneği
Yönetim Kurulu Başkanı


KONGRE PROGRAMI

22 Kasım 2012
08.30-09.00
KAYIT
09.00-09:30
AÇILIŞ KONUŞMALARI
09.30-11.00
ADLİ TIPTA UZMANLIK EĞİTİMİNE
ASİSTAN BAKIŞI
11.00-11.15
KAHVE ARASI

SALON A
SALON B
11.15-12.45
OTOPSİ UYGULAMALARI: ÖLÜMÜN DAYANILMAZ AĞIRLIĞI
ADLİ BİLİMLERDE ŞİDDET ALGISI
12.45-13.30
ÖĞLE YEMEĞİ
13.30-15.00
UZMAN MÜTALAASI: NEDİR, NE DEĞİLDİR?
SÖZEL 
BİLDİRİLER-I

15.00-15.30
KAHVE ARASI
15.30-17.00
MUTAD İŞTİGALDEN BASİT TIBBİ MÜDAHALEYE - ADLİ RAPORLANDIRMADA SORUNLAR
MESLEKTE YETERLİLİK KURULU DENEYİMLERİ
17.30-19.00
AÇILIŞ
KOKTEYLİ

23 KASIM 2012

SALON A
SALON B
09.00-10.30
ADLİ TOKSİKOLOJİDE DENEYİMLER 
(Toksik Gazlar)
CİNSEL SALDIRILAR VE HUKUKSAL YAKLAŞIM
10.30-11.00
KAHVE ARASI
11.00-12.30
ADALET MEKANİZMASI İÇİNDE ADLİ BİLİMLER
ÇOCUK HAKLARI PERSPEKTİFİNDEN ÇOCUK İSTİSMARI VE İHMALİ
12.30-13.30
ÖĞLE YEMEĞİ
13.30-15.00
MEDYA GÖZÜNDEN ADLİ TIP UYGULAMALARI
SÖZEL
BİLDİRİLER-II
15.00-15.30
KAHVE ARASI
15.30-17.00
İNSAN HAKLARI İHLALLERİNDE GÖZLEMCİ BİLİRKİŞİ

ÇALIŞMA ORTAMI PERSPEKTİFİNDEN  TIBBİ UYGULAMA HATALARI
19.00-23.00
GALA YEMEĞİ
20.YIL ETKİNLİKLERİ (ÖDÜLLER, PLAKETLER, SUNULAR)


24 KASIM 2012

SALON A
SALON B
09.00-10.45
ADLİ TIPTA TANIKLIKLAR
10.45-11.00
KAHVE ARASI
11.00-12.30
TRAVMADA ADALETSİZLİĞİN ADLİ PSİKİYATRİK YÖNÜ 

AFETLERDE
TIBBİ UYGULAMALAR VE ADLİ TIP

12.30-13.30
ÖĞLE YEMEĞİ
13.30-15.00
KADINA YÖNELİK ŞİDDET

SUÇA KARIŞAN ÇOCUKLARA YAKLAŞIM
15.00-15.30
KAHVE ARASI


ADLİ BELGE İNCELEMECİLİĞİ NEREYE GİDİYOR?
SÖZEL 
BİLDİRİLER-III
17.00-17.30
KAPANIŞ


ATÖLYE ÇALIŞMALARI
1. Kafa Travma Modelleri
(Prof.Dr. Nadir Arıcan – Prof. Dr. Mehmet Kaya)
2. Cinsel Saldırılarda Laboratuar
(Prof.Dr.Selim Özkök, Doç. Dr. Çağlar Özdemir, Doç.Dr.Hakan Kar)

KONGRE DANIŞMA KURULU 


KONGRE DÜZENLEME KURULU

Kongre Başkanları
Prof.Dr.Nadir ARICAN (İstanbul Üniversitesi)
Prof.Dr. Ümit BİÇER (Kocaeli Üniversitesi)
Doç.Dr. Halis DOKGÖZ (Mersin Üniversitesi)

Kongre Sekreterleri
Doç.Dr. Gürcan ALTUN (Trakya Üniversitesi)
Uzm.Dr. Lale TIRTIL (Adli Tıp Kurumu)
Uzm.Dr.Ümit ÜNÜVAR (TİHV)

Kongre Saymanı
Yrd. Doç.Dr. İ. Özgür CAN (9 Eylül Üniversitesi)

Kongre Düzenleme Kurulu
Doç.Dr. Taner AKAR (Gazi Üniversitesi)
Doç.Dr.İsmail BİRİNCİOĞLU (Karadeniz Teknik Üniversitesi)
Doç.Dr. K. Hakan DOĞAN (Selçuk Üniversitesi)
Doç.Dr. Gökhan ERSOY (İstanbul Üniversitesi)
Doç.Dr. Çağlar ÖZDEMİR (Erciyes Üniversitesi)
Doç.Dr.Nursel TÜRKMEN (Uludağ Üniversitesi)
Doç.Dr. Doğan YEŞİLBURSA (Türkiye Psikiyatri Derneği)
Doç.Dr. Rıza YILMAZ (Bülent Ecevit Üniversitesi)
Yrd.Doç.Dr. Ramazan AKÇAN (Hacettepe Üniversitesi)
Yrd.Doç.Dr. Celal BÜTÜN (Cumhuriyet Üniversitesi)
Yrd.Doç.Dr. Muhammet CAN (Balıkesir Üniversitesi)
Yrd.Doç.Dr. Taner GÜVEN (Bilim Üniversitesi)
Yrd.Doç.Dr.Ahmet KÜPELİ (Süleyman Demirel Üniversitesi)
Yrd.Doç.Dr. Ender ŞENOL (Ege Üniversitesi)
Uzm.Dr. Oğuzhan EKİZOĞLU (Bakırköy Hastanesi)
Uzm.Dr.Elif KIRTEKE (Adli Tıp Kurumu)
Dr.Erenç DOKUDAN (İstanbul Üniversitesi)
Dr. Mehmet Ali MALKOÇ (İstanbul Üniversitesi)
Dr. Zuhal UZUNYAYLA (İstanbul Üniversitesi)

BİLDİRİ KURALLARI
Bildirileriniz Kongre Bilimsel Danışma Kurulu tarafından; 

• Sözel

• Poster bildiri olarak kabul edilerek değerlendirilecektir. 10.Adli Bilimler Kongresi’nde 30 bildiri 3 oturumda sözel bildiri olarak sunulacaktır.

• Bildiri özetlerinin gönderimleri elektronik iletişim ortamında kongre internet sitesinden gerçekleştirilecektir. Bildiri özeti gönderimlerinizi http://www.atud.org.tr/adlibilimlerkongresi10/ adresinden ve  atudkongre@gmail.com adresine mail atarak yapabilirsiniz.

• Bildiri özetlerinin hazırlanmasında en fazla 300 kelime kullanılmalıdır.

• Çalışmanızın sorumlu araştırmacısı bildiride yer almalı ve bildiriyi sunacak kişi belirtilmeli ve kongre kaydının yapılmış olması gerekmektedir. 

• Özetler; amaç, yöntem, bulgular ve sonuç başlıklarıyla yer almalıdır.

• Özette,

Büyük harflerle başlık,

Yazarların ad-soyadları,
Yazarların çalıştıkları birimlerin isimleri yer almalı,
Sunum yapacak yazarın adı, soyadı, çalıştığı birim, telefon ve e-posta adresi belirtilmelidir.
• Yazarlar, bildirinin sözel veya poster bildiri olarak sunulması konusundaki tercihlerini belirtmelidir. 
• Özet bildirinin adli bilimlerin hangi alanıyla ilişkili olduğu belirtilmelidir.

BİLDİRİ SON GÖNDERİM TARİHİ 20 EKİM 2012’DİR

Sözlü Bildiriler
·        Sözlü bildiri sunumları 22-23 Kasım tarihlerinde yapılacaktır. 
·        Sunum süresi 7 (yedi) dakikadır.
·        Sözlü bildiri sunumları Microsoft Office Power Point programında hazırlanmalıdır.
·        Tüm salonlarda bilgisayar ve projeksiyon cihazı bulunacaktır, kişisel bilgisayarlardan sunum yapılmayacaktır.
·        Sunumlarınızı oturum saatinden en az 2 saat önce sunu kontrol masasına teslim etmeniz gerekmektedir.
  
 Poster Bildiriler 

·        Posterler kongre web sayfasında bildirilen tarih ve sıra numarasıyla Kongrenin Poster Sunum Salonunda 22-24 Kasım 2012 tarihleri arasında sergilenecektir.
·        Poster bildirilerin yazı dili Türkçe’dir, eni 70 cm, boyu 100 cm olarak hazırlanmalıdır.
·        Posterdeki yazılar bir metre uzaktan rahatlıkla görülebilecek büyüklükte olmalıdır.
·        Posterin başlığı; kabul edilen özetteki ile aynı olmalı ve poster başlığı büyük harflerle yazılmalıdır.
·        Çalışmanın amacı, gereç yöntem, bulgular, tartışma ve sonuç içeriği kabul edilen bildiri özetinin içeriği ile uyumlu olmalıdır.
·        Sorumlu yazarın iletişim adresi e-posta adresini içerecek şekilde açık olarak yer almalıdır.
·        Posterler tüm kongre boyunca sergilenecektir. Poster bildirilerinizi 22 Kasım 2012 saat 10.00’dan itibaren asabilirsiniz. Poster tartışmaları poster başında yapılacaktır. 


KONGRE KATILIM ÜCRETLERİ

20 EKİM 2012’YE KADAR
Uzman, Öğretim Üyesi: 350 TL
Asistan: 200 TL

20 EKİM 2012’DEN SONRA
Uzman, Öğretim Üyesi: 400 TL
Asistan: 250 TL

GÜNLÜK KATILIM 150 TL

KATILIM ÜCRETİNE; KONGRE ÇANTASI, KONGRE KİTABI, ÖĞLE YEMEĞİ, ÇAY-KAHVE İKRAMLARI, KOKTEYL VE GALA YEMEKLERİ DAHİLDİR.

KONGRE ÜCRETLERİ İÇİN HESAP ADRESİ;

Yrd.Doç.Dr.İ.Özgür CAN
İş Bankası İzmir Hatay şubesi
3407  0883457
TR56 0006 4000 0013 4070 8834 57

Tel:     0 232 4122857
0 505 4934074

KONAKLAMA

KONGRE OTELİ;
HOTEL PRINCESS ORTAKÖY İSTANBUL
GÜNLÜK STANDART TEK KİŞİLİK ODA: 90 Euro
GÜNLÜK STANDART ÇİFT KİŞİLİK ODA: 100 Euro
Oda Fiyatlarına KDV ve Açık Büfe Kahvaltı dahildir.


Adres: Dereboyu Caddesi No:10 Ortaköy-Beşiktaş / İSTANBUL

Tel: 0212 227 60 10 Fax: 0212 260 21 48


ALTERNATİF KONAKLAMA;
DNS SUİT APARTOTEL
 GÜNLÜK KONAKLAMA: 110TL ( ODALARDA 2-3 KİŞİ BİRLİKTE KALABİLİR)
ODALARDA TELEVİZYON, KLİMA, SU ISITICISI, İNTERNET, MUTFAK MEVCUTTUR.

İLETİŞİM: SERDAR TÜZÜN
İNÖNÜ MAH. YENİNALBANT SOK. NO: 9 ŞİŞLİ İSTANBUL
TEL:    0 212 2247809
05079612132

KONGRE İLETİŞİM

Yrd.Doç.Dr.İ.Özgür CAN
9 Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Adli Tıp Ad.
Tel:      0 232 4122857
0 505 4934074

Doç.Dr. Halis DOKGÖZ 
Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Adli Tıp Ad.
0 324 3374300-1138


KONGRE WEB AÇILMIŞTIR...


10.ADLİ BİLİMLER KONGRESİ, 22-24 KASIM 2012, İSTANBUL...


10.ADLİ BİLİMLER KONGRESİ, 22-24 KASIM 2012, İSTANBUL...


http://www.atud.org.tr
http://atudhaber.blogspot.com

2.TIP HUKUKU GÜNLERİ, ADLİ JİNEKOLOJİ VE OBSTETRİK, 6-7 NİSAN 2012, İSTANBUL...


 2. TIP HUKUKU GÜNLERİ
Adli Jinekoloji ve Obstetrik

6 NİSAN 2012 CUMA

09.00-10.30:   AÇILIŞ
Prof. Dr. Zeki Soysal ile ilgili slayt gösterisi ve anma konuşmaları

10.30-10.45:  Ara

10.45-13.00:   1. OTURUM
JİNEKOLOJİ ve OBSTETRİKTE KARŞILAŞILAN TIBBİ UYGULAMA HATALARI
Moderatör:
Prof. Dr. Erdem Özkara
Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Adli Tıp AD
Doç. Dr. İsmail Dölen
Ankara Etlik Doğumevi ve Kadın Hastalıkları Eğitim Hastanesi

Prof. Dr. Rıza Madazlı
İÜ Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Kadın ve Doğum Hastalıkları AD
Adli tıp uygulamaları açısından konuya yaklaşım

Doç. Dr. Nevin Şahin
İÜ Hemşirelik Fakültesi Doğum ve Kadın Hastalıkları Hemşireliği AD
Hemşire ve ebeler açısından konuya yaklaşım

Jin. Dr. Işıl Güney Tunalı
Serbest hekim-Avukat
Kadın doğum uzmanları açısından konuya yaklaşım

Av. Halide Savaş
İstanbul Barosu Sağlık Hukuku Merkezi
Dava örnekleri ile konuya hukuksal yaklaşım

Tartışma

13.00-14.00:  Öğle Arası

14.00-16.00:  2. OTURUM
JİNEKOLOJİ VE OBSTETRİKTE ADLİ RAPORLARIN DÜZENLENMESİ VE BİLİRKİŞİLİK UYGULAMALARI
Moderatör:
Prof. Dr. Fuat Demirci
İzzet Baysal Üniversitesi Düzce Tıp Fakültesi Kadın ve Doğum Hastalıkları AD
Doç. Dr. Abdi Özaslan
İÜ Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Adli Tıp AD

Prof. Dr. Gürsel Çetin
İÜ Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Adli Tıp AD
Kadın doğum alanı ile ilgili yasal düzenlemelerin adli-tıbbi yönü

Doç. Dr. İsmail Dölen
Ankara Etlik Doğumevi ve Kadın Hastalıkları Eğitim Hastanesi
Kadın doğum alanı ile ilgili adli raporlar ve bilirkişilik

Prof. Dr. Serhat Gürpınar
Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Adli Tıp AD
Adli Tıp Kurumu uygulamaları açısından konuya yaklaşım

Prof. Dr. Ahmet Nezih Kök
Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Adli Tıp AD
Erzincan Üniversitesi Hukuk Fakültesi
Hukuki uyuşmazlıklarda adli tıbbın rolü

Tartışma

16.15-18.30:  3. OTURUM
GEBELİK, DOĞUM ve LOHUSALIK DÖNEMİNDE KARŞILAŞILAN ADLİ TIBBİ SORUNLAR
Moderatör:
Prof. Dr. Atınç Çoltu
Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Adli Tıp AD Emekli Öğretim Üyesi
Prof. Dr. İsmail Çepni
İÜ Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Kadın ve Doğum Hastalıkları AD

Jin. Dr. Işıl Güney Tunalı
Serbest hekim-Avukat
Kadın doğum uzmanlarının gebelik, doğum ve doğum sonrası karşılaştığı sorunlar

Yard. Doç Dr. Nazan Karahan
Karabük Üniversitesi SYO-Ebeler Derneği Başkanı
Hemşirelik ve ebelikte gebelik, doğum ve doğum sonrası karşılaşılan sorunlar

Doç. Dr. Bora Büken
İzzet Baysal Üniversitesi Düzce Tıp Fakültesi Adli Tıp AD
Anne ve bebek ölümlerine adli tıbbi yaklaşım

Prof. Dr. Gökhan Oral
İÜ Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Adli Tıp AD
Gebelik ve lohusalıkta karşılaşılan adli psikiyatrik sorunlar

Tartışma

7 NİSAN 2012 CUMARTESİ 

09.30-11.30:  4. OTURUM

ÜREME ve CİNSEL SAĞLIK HAKLARI İLE İLGİLİ ETİK- HUKUKSAL İKİLEMLER
Moderatör:
Prof. Dr. Nezihe Beji
İÜ Hemşirelik Fakültesi Doğum ve Kadın Hastalıkları Hemşireliği AD
Prof. Dr. Ümit Biçer
Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Adli Tıp AD

Jin. Dr. Yeşim İşlegen
Serbest hekim-İstanbul Tabip Odası Kadın Komisyonu
Üreme sağlığı: hekim sorumluluğu ve etik değerler

Yard. Doç. Dr. Ergül Aslan
İÜ Hemşirelik Fakültesi Doğum ve Kadın Hastalıkları Hemşireliği AD
Üreme sağlığı ve cinsel şiddet olgularında hemşirelik

Doç. Dr. Gürkan Sert
Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Tarihi ve Etik AD- HAYAD
Üreme sağlığı ve cinsel sağlık hakları ile ilgili etik- hukuksal ikilemler

Av. Meriç Eyüboğlu
İstanbul Tabip Odası Hukuk Bürosu
Cinsel saldırı ve cinsel istismar suçlarında sağlık çalışanları tarafından  gereği gibi yapılmayan muayene ve raporların sonuçları

Tartışma

11.30-11.45:  Ara

11:45-13.45: 4. OTURUM

JİNEKOLOJİ ve OBSTETRİK OLGULARINDA OTOPSİ
Moderatör:
Prof. Dr. Başar Çolak
Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Adli Tıp AD
Yard. Doç. Dr. Murat Eke
Kırıkkale Tıp Fakültesi Adli Tıp AD

Doç. Dr. Selman Demirci
İÜ Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Anatomi AD
Otopsiler açısından batın ve pelvis anatomisi

Yard. Doç. Dr. Gökhan Ersoy
İÜ Adli Tıp Enstitüsü
Gebeleliğe ve cerrahi girişimlere bağlı komplikasyonlarda otopsi

Uz. Dr. Ayper Kaçar
Ankara Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hematoloji Onkoloji Eğitim Araştırma Hastanesi Patoloji Laboratuarı
Plasenta Patolojisi ve Fetal Otopsi: Diseksiyon Teknikleri, Genel Yaklaşım ve Raporlama

Tartışma

13:45-14.00: KAPANIŞ KONUŞMALARI

Yer: İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Oditoryumu

Düzenleyen/ Katılan Kuruluşlar:

Adli Tıp Uzmanları Derneği (ATUD)

İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Adli Tıp Anabilim Dalı
İstanbul Tabip Odası
İstanbul Barosu
Hasta ve Hasta Yakını Hakları Derneği (HAYAD)
Türk Jinekoloji ve Obstetrik Derneği (TJOD)
 

Ebeler Derneği 
Türk Hemşireler Derneği 
Üreme Sağlığı ve İnfertilite Hemşireliği Derneği 

2.TIP HUKUKU GÜNLERİ, ADLİ JİNEKOLOJİ VE OBSTETRİK, 6-7 NİSAN 2012, İSTANBUL...2. TIP HUKUKU GÜNLERİ: Adli Jinekoloji ve Obstetrik
“Prof. Dr. Zeki Soysal anısına”


6 NİSAN 2012 CUMA

09.00-10.30:   AÇILIŞ
Prof. Dr. Zeki Soysal ile ilgili slayt gösterisi ve anma konuşmaları

10.30-10.45:  Ara

10.45-13.00:   1. OTURUM
JİNEKOLOJİ ve OBSTETRİKTE KARŞILAŞILAN TIBBİ UYGULAMA HATALARI

13.00-14.00:  Öğle Arası

14.00-16.00:  2. OTURUM
JİNEKOLOJİ VE OBSTETRİKTE ADLİ RAPORLARIN DÜZENLENMESİ VE BİLİRKİŞİLİK UYGULAMALARI

16.15-18.30:  3. OTURUM
GEBELİK, DOĞUM ve LOHUSALIK DÖNEMİNDE KARŞILAŞILAN ADLİ TIBBİ SORUNLAR

7 NİSAN 2012 CUMARTESİ 

09.30-11.30:  4. OTURUM

ÜREME ve CİNSEL SAĞLIK HAKLARI İLE İLGİLİ ETİK- HUKUKSAL İKİLEMLER

11:45-13.45: 4. OTURUM

JİNEKOLOJİ ve OBSTETRİK OLGULARINDA OTOPSİ

13:45-14.00: KAPANIŞ KONUŞMALARI

YER: İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ 
CERRAHPAŞA TIP FAKÜLTESİ ODİTORYUMU
İSTANBUL

2. DUYURU

PROF.DR.ZEKİ SOYSAL ANISINA 2.TIP HUKUKU GÜNLERİ 6-7 NİSAN 2012 İSTANBUL
Prof.Dr.Zeki SOYSAL

(Fotoğraf: Dr. Halis Dokgöz Arşivi)
Değerli meslektaşlarımız,

1.      İlk duyuruda,  2. Tıp Hukuku Günleri'nin 30-31 Mart 2012 tarihlerinde İstanbul'da "Prof. Dr. Zeki Soysal'ın anısına" ve "Adli Jinekoloji ve Obstetrik" ana temasında olmak üzere yapılacağı belirtilmişti. Ancak bu tarihlerde uygun boş salon bulunamadığı için; toplantı tarihleri 6-7 Nisan 2012 olarak ve İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Oditoryumu'nda yapılmak üzere değiştirilmiştir.
2.     Gelen görüşler doğrultusunda süre kısıtlılığı nedeni ile sözel bildiri ve poster kabul edilmeyecektir.
3.     Bu toplantılarda ATUD'la birlikte İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Adli Tıp Anabilim Dalı, İstanbul Tabip Odası, İstanbul Barosu, Hasta ve Hasta Yakını Hakları Derneği (HAYAD), Türk Jinekoloji ve Obstetrik Derneği (TJOD) olmak üzere ilgili kuruluşlar yer alacaktır.
4.     Toplantı programında;  Prof. Dr. Zeki Soysal'ı anma toplantısı, "Adli Jinekoloji ve Obstetrik" konularında konferans ve paneller, "Otopsi Teknikleri" konulu panel yer alacaktır.

Saygılarımla bilgilerinize sunarım.

Düzenleme Kurulu adına
Prof. Dr. Sermet Koç

Çocuk İstismarı ve İhmali Olgularına Yaklaşım Sempozyumu ZONGULDAK 27 ARALIK 2011 

ZONGULDAK KARAELMAS ÜNİVERSİTESİ

Sempozyum Programı (27 ARALIK 2011) Açılış Konuşması: Prof. Dr. Mustafa Aydın (ZKÜ Tıp Fakültesi Dekanı)  
I. Oturum: Çocuk istismarı ve ihmalinin tanısında sağlık çalışanın yeri (10:30-12:00) Oturum Başkanı: Doç. Dr. M. Ali Kurçer (ZKÜ Tıp Fakültesi Halk Sağlığı AD)
Çocuk hastalıkları uzmanının çocuk istismarı ve ihmali olgularına yaklaşımı
Yrd. Doç. Dr. Mustafa Özçetin (ZKÜ Tıp Fak. Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları AD)
Hastanelerde çocuk istismarı ve ihmali olgularının yönetiminde karşılaşılan güçlükler
Yrd. Doç. Dr. İ. Etem Pişkin (ZKÜ Tıp Fak. Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları AD)
2. Basamak Devlet Hastanesine başvuran çocuk istismarı ve ihmali olgularının değerlendirilmesinde çocuk ve ergen ruh sağlığı hastalıkları uzmanının yeri
Uzm Dr Özge Metin (Zonguldak Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi)
ZKÜ Tıp Fakültesi Hastanesi Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı’na başvuran çocuk istismarı ve ihmali olgularının değerlendirilmesi
Doç Dr Nuray Atasoy (ZKÜ Tıp Fak. Ruh Sağlığı ve Hastalıkları AD)
Çocuk istismarı ve ihmalinin adli tıp açısından değerlendirilmesi ve Zonguldak Deneyimi
Doç Dr Rıza Yılmaz (ZKÜ Tıp Fak. Adli Tıp AD)
Tartışma

II. Oturum: Çocuk istismarı ve ihmalinin olgularında yasal süreç (14:30-16:00)
Oturum Başkanı: Av Kerem Ertem (Zonguldak Barosu Başkanı)
Çocuk istismarı olgularında hukuki süreç
Av Goncagül Avcı (Serbest Avukat)
Zonguldak Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü’ne başvuran çocuk ihmali ve istismarı olgularına çocuk polisinin yaklaşımı
Polis memuru Turan Semiz (Zonguldak Emniyet Müdürlüğü)
Zonguldak Adliyesi’ne başvuran çocuk ihmali ve istismarı olgularının pedagog gözüyle değerlendirilmesi
Pedagog Derviş Bahar ( Zonguldak Aile Mahkemesi Hakimliği)
Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Zonguldak Şubesi’nin çocuk istismarı ve ihmali olgularına yaklaşımı
Sosyal Hizmetler Görevlisi Emine Ermiş (Çocuk Esirgeme Kurumu)
Sosyal bir gerçeklik olarak çocuklarda cinsel istismar ve ihmal
Yard. Doç. Dr. Ayça Gürdal (ZKÜ Fen Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümü)
Tartışma
Yer: ZKÜ Tıp Fakültesi Konferans Salonu
Tarih: 27 Aralık 2011 saat: 10:30-16:00

PROF.DR. İBRAHİM TUNALI ANISINA
3.TIPTA UYGULAMA HATALARI SEMPOZYUMU
22 ARALIK 2011-PERŞEMBE
HASAN ALİ YÜCEL SALONU ANKARA

Prof.Dr.İbrahim TUNALI
08.00-08.30 Kayıt
08.45-09.00 Prof.Dr. Yaşar Bilge’nin “Prof.Dr. İbrahim Tunalı’nın Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Adli Tıp Anabilim Dalına katkıları” başlıklı konuşması
Dekan Prof.Dr. İlker Ökten’in açılış konuşması

Panel 1. Dünyada ve ülkemizde tıpta uygulama hataları
Kolaylaştırıcı:  Prof.Dr.   Ersin Tan
Konuşma süreleri 15 dk dır. Panel sonunda soru cevap tarzında 15 dk. tartışma olacaktır.
Panelistler
1.Dr İsmail Tamer. Tıp Politikalarının saptanmasında Uygulama Hatalarının Dikkate Alınması Politikacı ve Bilim Adamı gözüyle değerlendirilmesi
2. Prof.Dr. Cem Terzi Uygulama Hatalarında 2011 Türkiye Fotoğrafı.
3. Prof.Dr.İ.Ethem Geçim.  Uygulama Hatası mı, hizmet kusuru mu?
4. Doç.Dr. Mehmet Demir Türkiye’de Tıpta Uygulama Hatalarında Hukuki Süreç,
Saat: 10.30-10.45 ARA
Saat 10.45-12.00

Panel II: Uygulama Hatalarını Önleme Stratejileri
Kolaylaştırıcı:  Prof.Dr. Oğuz Polat
1. Gürsel Yalvaç. Hukusal Açıdan Tıpta Uygulama Hatalarını Önleme Tedbirleri, Hukuk Tıptan Ne Bekliyor. Yargıtay- Onam, Kayıt, İhbar.
2. Av. Pınar Aksoy Gülaslan Tıpta Uygulama Hatalarından Kaynaklı Hukuki Süreçte Avukat-Hekim İlişkileri.   
3. Prof.Dr. A. Ezel Esatoğlu . Tıpta Uygulama Hatalarında Kayıt Sistemi, Sağlık Bilgi yönetimi
4. Prof.Dr.Yaşar Bilge. Tıpta Uygulama Hatalarının adli tıp yönünden değerlendirilmesi

12.30-13.30  ÖĞLE YEMEĞİ

Saat: 13.30-16.00
Kolaylaştırıcı Prof.Dr. İbrahim Aşık ve Prof.Dr.Yüksel Keçik
Tıpta Uygulama Hataları ve Ağrı  Paneli
Prof.Dr.Yüksel Keçik
Prof.Dr. İbrahim Aşık
Prof.Dr. Dilek Yörükoğlu
Prof.Dr. Şükrü Çağlar
Hemşire Asiye Ersan
Katılım Ücretsizdir.

DÜZENLEME KURULU
Prof.Dr.Yaşar Bilge
Prof.Dr. Ethem Geçim
Prof.Dr. İbrahim Aşık

İletişim için: Dr. Nevriye Temel
Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi
Adli Tıp Anabilim Dalı 06100-Dikimevi-Ankara
Tel: 0312 3191514

22. CONGRESS OF THE INTERNATIONAL ACADEMY OF LEGAL MEDICINE
JULY 5-8, 2012 İSTANBUL
http://ialm2012.org/?p=invitation
ÖNEMLİ TARİHLER VE KONGRE BAŞKANLARININ DAVET YAZILARINI PAYLAŞIYORUZ...
Important Dates;

Abstract Submission: March 30, 2012
Acceptance-Rejection: April 16, 2012
Early Registration: April 24, 2012
Late Registration: June 11, 2012
Onsite Registration:From June 11, 2012

It's my privilege and great pleasure to invite you to the 22nd IALM Congress, which will be held in Istanbul from 5 to 8 July 2012.

The congress will be an excellent opportunity to learn about the latest doctrinal, scientific, and technological advances in legal medicine and forensic sciences with its workshops, advanced courses, seminars, panels and lectures as well as oral and poster presentations. The most prestigious professionals from the international forensic community will contribute and be a part of this important scientific event.

We will host you in Istanbul, in a truly world city where the continents meet, a city which everyone should visit at least once in their lifetime. It is an enchanting blend of Eastern and Western culture, a vibrant, modern city, with a unique identity. Although it is ten thousand years old, Istanbul’s rich past coexists alongside its youthful exuberance. That’s why we have very attractive social activities planned for the conference participants.

With my best wishes to you all.
Prof. Dr. Mete Korkut Gülmen
IALM 2012 Congress President

XIX. ULUSLARARASI ÇOCUK İSTİSMARI VE İHMALİ KONGRESİ 09-12 EYLÜL 2012 TARİHLERİ ARASINDA İSTANBUL HARİBİYE KÜLTÜR MERKEZİ'NDE GERÇEKLEŞTİRİLECEK. 
http://www.ispcan2012.org/important_dates.asp
ÖNEMLİ TARİHLER VE KONGRE BAŞKANLARININ DAVET YAZILARINI PAYLAŞIYORUZ...
Abstract Submission opens: 17 October 2011
Abstract Submission closes: 29 February 2012
Abstract Notification to authors: 15 April 2012
Early Registration deadline: 31 May 2012

Dear Colleagues,

It's a great pleasure for International Society for Prevention of Child Abuse and Neglect (ISPCAN) and the Turkish Society for Prevention of Child Abuse and Neglect (TSPCAN) to invite you to Turkey for the 19th ISPCAN International Congress on Child Abuse and Neglect which will be held in Istanbul on September 09 - 12, 2012.

TSPCAN, founded in 1988, has been actively working for the prevention of child abuse and neglect in Turkey. In 2001, we have organized the 8th ISPCAN European Conference in Istanbul. TSPCAN has become a National Partner of ISPCAN in 2006. This time, we would like to welcome you again in Istanbul for the 19th ISPCAN International Congress.

Our Congress theme is: "Every Child Matters: Promoting Local, National and International Partnerships for Protecting Children". Decades of work on child abuse and neglect have shown that the most effective way to deal with this multifaceted problem is through integrating our resources and efforts. It is hoped that this Congress will focus on the concept of partnership and discover the best ways to integrate human resources to prevent, detect and effectively intervene with child abuse and neglect.

Istanbul is one of the most magical and enchanting cities of the world. The two continents of Europe and Asia meet and embrace here across the Bosphorus, carrying with them unique flavors of the Orient and the Occident. Since the dawn of time, Istanbul has been a meeting place of people from different religions and cultures, people who came together and learned to live in peace and harmony.

We are looking forward to welcoming participants from all countries to this exciting city in September 2012.

With Best Regards Figen Sahin, MD
Professor of Pediatrics
Gazi University - Ankara - Turkey
Congress Co-Chair (Turkey LOC)Joan Van Niekerk
Congress Co-Chair (ISPCAN)

http://www.ispcan2012.org/important_dates.asp

Hiç yorum yok: