23 Aralık 2011 Cuma

PROF.DR. İBRAHİM TUNALI ANISINA 3.TIPTA UYGULAMA HATALARI SEMPOZYUMU'NUN ARDINDAN...


Prof.Dr. Yaşar BİLGE
Prof.Dr. Yaşar BİLGE'DEN TOPLANTI RAPOR ÖZETİ
08.45-09.00 Prof.Dr. Yaşar Bilge’nin “Prof.Dr. İbrahim Tunalı’nın Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Adli Tıp Anabilim Dalına katkıları”. Sayın Bilge: Tunalının özellikle adli psikiyatri alanına katkılarının ülke çapında olduğunu vurguladı. Hasta olarak hekime uyma konusundaki başarısını övdü. Tunalı ailesine hizmetleri için teşekkür etti.

Dekan Prof.Dr. İlker Ökten’in açılış konuşması. Sayın Ökten: Tunalının yöneticiliği yanı sıra idareciliği ile de başarısını vurguladı. İyi hekimliğin bazı hastalarca anlaşılmadığı, hekimlere yönelik şiddetin azaltılmasına, önlenmesine yönelik aktivitelere de (özellikle hasta ve yakınlarının eğitim ve öğretim ile) ihtiyaç duyulduğunu açıkladı.

Panel 1. Dünyada ve ülkemizde tıpta uygulama hataları
Kolaylaştırıcı:  Prof.Dr.   Ersin Tan: Tıpta uygulama hatalarının sistemle ilişkisinin olduğunu bu nedenle konunun çok yönlü inceleneceğini bildirdi.
Panelistler
1.Dr İsmail Tamer. Tıp Politikalarının saptanmasında Uygulama Hatalarının Dikkate Alınması Politikacı ve Bilim Adamı gözüyle değerlendirilmesi. Geçmişte sistem kurmada başarısızlıklarla dolu olduğunu vurgulayarak sağlık sisteminde düzenlemenin gerekliliğini açıkladı.
2. Prof.Dr. Cem Terzi Uygulama Hatalarında 2011 Türkiye Fotoğrafı. Sağlık sisteminde hastaya mali yük yönünden uygulama sorunlarını dile getirdi. Sistem değişikliğinin sorunlarının grevle bittiğini bildirdi. Sigorta primlerinin yanlış yönlendirildiğini açıkladı.
3. Prof.Dr.İ.Ethem Geçim.  Uygulama Hatası mı, hizmet kusuru mu? Sayın Geçim: Sağlık sisteminin bir hak olduğunu açıklayarak, ücretsiz olma gereğini bildirdi. Sağlıkta dönüşümün vatandaşa yükünün fazla olduğunu açıkladı. SGK’nın yetkilerinin fazla olduğunu, yetki paylaşımında bulunmada istekliliğinin az veya yok olduğunu belirtti. Hekimlerin örneklerle hastalarına verdiği hizmetin kalitesinin azaldığını açıklayarak, sorumluluğun sistemle ilişkisinin de değerlendirilme gereğini vurguladı. 
4. Prof. Dr. Mehmet Demir Türkiye’de Tıpta Uygulama Hatalarında Hukuki Süreç. Sayın Demir: Hekimlerin uygulamalarının standartlara uygun olması gerektiğini, başka türlü davranma imkanı varken standartlara uymama halinde hastaya zarar geldiğinde, uzmanların illiyet bağı kurmaları ile sorumlu tutulduğunu açıkladı.   
Saat: 10.30-10.45 ARA
Saat 10.45-12.00

Panel II: Uygulama Hatalarını Önleme Stratejileri
Kolaylaştırıcı:  Prof.Dr. Oğuz Polat. Sayın Polat: Tıpta uygulama hataları konusunda çalışmaların yaygınlaştırılma gereğini vurguladı. Adli Tıp Kurumu Yanı sıra Üniversitelerden de rapor alındığını bildirdi. Danışman (CMK m 67), çapraz sorgu (CMK m 216) uygulamaları nedeniyle gerçeğe ulaşmada çoklu yolun bulunduğunu açıkladı.  
1. Gürsel Yalvaç. Hukusal Açıdan Tıpta Uygulama Hatalarını Önleme Tedbirleri, Hukuk Tıptan Ne Bekliyor. Yargıtay- Onam, Kayıt, İhbar. Sayın Yalvaç: Tıbbi müdahale, yetkili kişiler tarafından gerçekleştirilmiş olmalıdır. Tıbbî müdahale hukuken kabul edilebilir bir amaca yönelik olmalıdır. Tıp standartları içerisinde kalınmalıdır. Hastanın aydınlatılmış rızası alınmış olmalıdır. diyerek sıklıkla taksirden dolayı hekimler için ceza sorumluluğu yönünde işlem yapıldığını açıkladı.
2. Av. Pınar Aksoy Gülaslan Tıpta Uygulama Hatalarından Kaynaklı Hukuki Süreçte Avukat-Hekim İlişkileri. Sayın Gülaslan: “Avukat-Müvekkil arasında kurulan ilişkinin hukuki niteliği vekalet akdidir. Akit,her iki tarafa karşılıklı borç yükler. Temelde güven ve saygıya dayalı bir ilişki kurulur. Azil veya çekilmede sebep  gösterme zorunluluğu yoktur. Avukat hukuk kuralları ile bağlı olup müvekkilinin her dediğini yapmak zorunda değildir. Aktarım-Karşı Aktarım vardır.” dedi. Avukatların görevleri, hakları olduğunu, bunlara uyma gereğini açıkladı.
3. Prof.Dr. A. Ezel Esatoğlu . Tıpta Uygulama Hatalarında Kayıt Sistemi, Sağlık Bilgi yönetimi. Sayın Esatoğlu: Bilgi yönetiminin önemini vurgulayarak akreditasyonda gerekli uygulamaların zorunluluğunu bildirdi. Belleksiz yaşamın güçlüğünü açıklayarak kayıtın tıpta uygulama hatalarını önleme ve değerlendirmede önemini açıkladı.
4. Prof.Dr.Yaşar Bilge. Tıpta Uygulama Hatalarının adli tıp yönünden değerlendirilmesi. Sayın Bilge: 1998 Cochrane veri tabanında 160 sistematik tarama yapıldığında tibbi girişimlerin % 41 faydalı, % 20’si etkisiz, % 8.1 zararlı, % 21.3’ünün faydasının belirsiz olduğunu; keza 2004 yılında da tedavilerin % 26’sının faydalı, % 12.4’ünün büyük ihtimalle faydalı, % 4.8’inin etkisiz, % 0.69’unun zararlı, % 56.6’sının faydası ve zararı kanıtlanmadığını vurguladı. Buna göre ülkemizde standartlarımızı eş değerli (akreditasyon) sistemlere göre geliştirmemizin önemi ve gerekliliğini açıkladı.
Saat: 14.00-16.30

Kolaylaştırıcı Prof.Dr. İbrahim Aşık ve Prof.Dr.Yüksel Keçik
Tıpta Uygulama Hataları ve Ağrı  Paneli.
Prof.Dr.Yüksel Keçik. Sayın Keçik: İbrahim Tunalı’yı rahmetle andı. Ağrı konusunun standart kalite göstergesi olarak kullanıldığını, bu konuda eğitimsel değerlendirmelerin önemini vurguladı.  
Prof.Dr. İbrahim Aşık. Sayın Aşık: Ağrının çok nedeninin bulunduğunu, değerlendirme hatalarını açıkladı. Buna göre standart bakımın neye göre değerlendirileceğinin sorun olabileceğine dikkat çekti. Klinik rehber kılavuzlar, Profesyonel Dergiler, kurslar, Devletlerin veya Hastanelerin kuralı bulunduğunu bildirdi. Devletlerin veya Hastanelerin kurallarının önemini belirtti. Örneklerle malpraktis davalarını açıkladı. Hekimlerin endike hastalarına opiat  vermede korkularının yersizliğini bildirdi.
Prof.Dr. Dilek Yörükoğlu. Sayın Yörükoğlu: hatalı, yetersiz tedavinin malpraktis davalarının sayısını ve cazalandırma durumunu artırdığını bildirdi. Opioid tedavisindeki standartları açıkladı.
Prof.Dr. Şükrü Çağlar. Sayın Çağlar: Bel ve boyun cerrahisi olgularında operasyon ile bacak ağrısı geçme oranı %70-80, aksiyel ağrıda düzelme %50, Başarızsız cerrahi oranı %15, revizyon oranı %19 olduğunu bildirdi. Yanlış hasta, yanlış tanı, yanlış veya yetersiz cerrahi uygulamalarının malpraktiste ana nedenler olduğunu açıkladı.
Hemşire Asiye Ersan. Sayın Ersan: Algoloji hemşireliğinin bir ekip işi olduğunu, bazen hekimlerin hata yaptığını, bunu ilgiliye söyleyerek düzelttiklerini açıkladı. Ankara Üniversitesinin Ağrı giderme konusunda başarılı etkinliklerini bildirdi. Tıpta uygulama hatalarının çok sebepli olduğunu açıkladı.  Değerlendirme formunun eksiksiz doldurulma gereğini bildirdi. Radyolojik görüntülemenin gerekliliğini vurguladı. Standart uygulamaların (alet sayılması) önemini açıkladı. Hastanın düşmesinin engelenmesi, enfeksiyon kontrolü, iletişim hatalarının önüne geçilme gereğini dile getirdi. Bu konuda eğitim ve öğretimin sürekliliğini açıkladı. 
 
DÜZENLEME KURULU
Prof.Dr.Yaşar Bilge
Prof.Dr. Ethem Geçim
Prof.Dr. İbrahim Aşık
İletişim için: Dr. Nevriye Temel
Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi
Adli Tıp Anabilim Dalı 06100-Dikimevi-Ankara
Tel: 0312 3191514

SONUÇ: Yukarıda inceleme bulguları belirtilen Prof.Dr. İbrahim Tunalı Anısına düzenlenen 3.TIPTA UYGULAMA HATALARI SEMPOZYUMU verilerine göre;
1.     Rektörlüğümüze, Dekanlığımıza, Tunalı ailesine, Düzenleme Kurulu Üyeleri Prof.Dr. Yaşar Bilge’ye, Prof.Dr. Ethem Geçim’e, Prof.Dr. İbrahim Aşık’a, Adli Tıp Anabilim Dalımıza, sunum yapanlara, İbni Sina Hastanesi ve Cebeci Hastanesi Başhekimliğine ve Müdürlüğüne, Başhemşireliğimize, hizmet veren personelimize, Basın Mensubumuza, izleyicilere, ilgilenen meslektaşlarımıza, e mail göndererek bilgilendirdiğimiz kişilere; çok teşekkür ettiğimiz,
2.     Toplantı amacının ve hedefinin Sayın Prof.Dr. İbrahim Tunalı’yı anma, toplam kalite (akreditasyon) sağlamaya ve önleme-düzeltme çalışmalarında öncü hizmet vermeye yönelik değerlendirmenin başarıyla gerçekleştiğini gördüğümüz;
3.     Yazdığım cümlelerde eksik ve hatalı kısım varsa yetkili meslektaşlarımın düzeltmesinden memmun olacağımız;
4.     Saat 08.00-16.30 arasında öğrenme nedeni ile işlerini aksattığımız varsa hastalarımızdan özür dilediğimiz,
Hususlarını saygılarla arz ve rica ederim.

23.12.2011
Düzenleme Kurulu Başkanı
Prof.Dr. Yaşar Bilge

Hiç yorum yok: