23 Mart 2012 Cuma

3. BİLİRKİŞİLİK SEMPOZYUMU: İŞ KAZALARI VE BİLİRKİŞİLİK, 8 MAYIS 2012, ANKARA...


08 Mayıs 2012 Salı, ANKARA


PROGRAM
Kayıt:  08.00 - 09.00

09.00 - 09.30 : Açılış Konuşmaları

Prof. Dr. Yaşar Bilge
Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Adli Tıp Anabilim Dalı Başkanı

Prof. Dr. İlker Ökten
Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı

Prof. Dr. Cemal Taluğ
Ankara Üniversitesi Rektörü


09.30 -10.00 KONFERANS

Yönetici: Prof. Dr. Şengül Hablemitoğlu
             Ankara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı

Prof. Dr. Ahmet Saltık - Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Tıp Anabilim Dalı
Türkiye'de İş Kazalarında Genel Durum

10.00 - 10.15 ARA

10.15 – 12.15 PANEL İş Kazaları ve Bilirkişilik; İş Hukukumuzda Bilirkişinin Nitelikleri

Yönetici : Prof. Dr. Eser Köker
              Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekanı

Prof. Dr. Kadir Arıcı – Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü
Yargıtay Kararları Işığında İş Kazası Kavramı

Doç . Dr. Levent Akın – Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi
İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku Anabilim Dalı
İş kazalarında Kusur Tahlili

Mesut Balcı – Yargıtay 21. Hukuk Dairesi Başkanı
Bilirkişilik Açısından İş Kazasından Doğan Tazminat Davaları

Prof. Dr. Gürhan Fişek – Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi
Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü
İş Kazaları Bağlamında Bilirkişilikte Kurumsallaşma

12.00 - 13.00 YEMEK ARASI

13.00 - 15.00 PANEL
Bilirkişilik Sorunları ve Çözüm Yolları : Sosyal Tarafların Bakışları

Yönetici : Prof. Dr. Yalçın Karatepe
              Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dekanı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Temsilcisi
TİSK Temsilcisi
Türk iş Temsilcisi
Hak iş Temsilcisi
DİSK Temsilcisi
Üniversite Temsilcisi


15.00 - 15.15 ARA

15.15-17.15 PANEL
İş Kazaları Bilirkişiliğinde Çözüm Önerileri
Bilirkişi Raporlarının Güvenilirliği, Geçerliği ve Hızlandırılması


 Yönetici : Prof. Dr. Ali Nazım Sözer
               Yaşar Üniversitesi Rektör Yardımcısı

Doç. Dr. Oğuz Karadeniz – Pamukkale Üniv. İİBF Çalışma Ekon. ve End. İlişkileri Böl.
İş Kazalarının Maliyeti ve Bilirkişilerce Raporlara Yansıtılma Süreci

Dr. Mehmet Bulut – SGK İşverenler Prim Daire Başkanı
İş Kazalarının Sosyal Güvenlik Boyutu
Prof. Dr. Aytül Çakmak – Ankara Üniv. Tıp Fak. Halk Sağlığı AbD
İş Kazaları Bilirkişiliğinde Halk Sağlığı’nın Yeri

Av. Nurdane Kara – Ankara Barosu
Bilirkişi Raporlarının Güvenilirliği, Geçerliği, Hızlandırılması ve Bilirkişi Ücretleri

17.15-18.00 Kapanış bildirgesi
                     Prof. Dr. Ahmet Saltık – Ankara Üniv. Tıp Fak. Halk Sağlığı AbD


SEMPOZYUM DÜZENLEME KURULU
Prof. Dr. Yaşar Bilge, Ankara Üniversitesi Tıp Fak. Adli Tıp Anabilim Dalı
Prof. Dr. Ahmet Saltık, Ankara Üniversitesi Tıp Fak. Halk Sağlığı Anabilim Dalı
Prof. Dr. Gürhan Fişek, Ankara Üniversitesi  Siy. Bil. Fak. Çalışma Ekon. ve End. İlişkileri Bl.
Yargıç İhsan Çakmak, Em., Adalet Bakanlığı Kanunlar Genel Müdürlüğü Yetkili Daire Başkanı
Av. Nurdane Kara, Bilirkişi Hesap Uzmanı

YER: Ankara Üniv. Cebeci Yerleşkesi, ATAUM Salonu, Cemal Gürsel Cad. 06590 Cebeci, Ankara

İletişim: Dr. İbrahim Acungil, Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Adli Tıp Anabilim Dalı
Tel: 0312 319 1514   e-ileti: acungil@hotmail.com 

Hiç yorum yok: